جزئیات خبر
1399/12/19 - بازدید آقای تابش ریاست محترم بنیاد مسکن و آقای موهبتی استاندار محترم استان از پروژه زاهدان
آقای مهندس تابش ریاست محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و آقای موهبتی استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان از پروژه ساماندهی معابر حاشیه شهر زاهدان بازدید بعمل آورده و آقای مهندس سعیدی مدیرعامل محترم شرکت در خصوص نحوه اجرای کار و تکمیل پروژه توضیحات مبسوطی ارائه نمودند.


میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - خیابان پیروزه - کوچه 2/1 - پلاک 78
021-41017
©2018 Saman Mohit, All Right Reserved