شرکت سامان محیط وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

  ایستگاه مترو وکیل فاز ۲ – خط یک قطار شهری شیراز

  موضوع: عملیات اجرایی احداث سازه نگهبان و سازه سکو و دسترسی های ایمن ایستگاه وکیل فاز ۲ – خط یک قطار شهری شیراز
  تاریخ قرارداد: ۱۳۹۴/۱۱/۰۱
  کارفرما: شهرداری شیراز – سازمان قطار شهری شیراز و حومه
  دستگاه نظارت: شرکت موننکو ایران
  مدت اولیه قرارداد: ۱۲ ماه
  مبلغ قرارداد: ۱۴۹.۹۹۴.۷۲۹.۷۴۱ ریال
  استان: فارس
  وضعیت: تحویل قطعی
  درصد پیشرفت پروژه
  تاریخ گزارش : ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ درصد پیشرفت ریالی : ۶۶ % درصد پیشرفت فیزیکی : ۵۶ %

  شرح و حجم آیتمها
  مش بندی : ۶۴,۰۰۰ (کیلوگرم) بتن درجا : ۱۴,۸۳۰ (متر مکعب) شات کریت : ۲۲۰,۰۰۰ (متر مربع)
  عایق بندی : ۷,۵۰۰ (متر مربع) آرماتوربندی : ۱,۴۷۰,۵۰۰ (کیلوگرم) فولادی سنگین : ۲۳۰,۰۰۰ (کیلوگرم)
  حفاری تونل : ۱۱,۰۰۰ (متر مکعب) قالب بندی : ۱۶,۸۰۵ (متر مربع) تهویه : ۱۱,۰۰۰ (متر مکعب)
  روشنایی : ۱۲۰ (متر)