شرکت سامان محیط وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

  احداث مدرسه علمیه علوی قم

  موضوع: احداث مدرسه علمیه علوی قم
  تاریخ قرارداد: ۱۳۹۴/۰۵/۲۹
  کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم
  دستگاه نظارت: معاونت مسکن شهری بنیاد مسکن
  مدت اولیه قرارداد: ۱۲ ماه
  مبلغ قرارداد: ۱۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
  استان: قم
  وضعیت: تحویل قطعی

  زیربنا : ٧٧٠٠ متر مربع

  نوع سازه : فلزی

  تعداد طبقات : ٤ طبقه

  نوع کاربری : آموزشی

  نوع سقف : کامپوزیت

  برآورد اولیه : ١٣٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال

  درصد پیشرفت پروژه
  تاریخ گزارش : ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ درصد پیشرفت ریالی : ۰ % درصد پیشرفت فیزیکی : ۹۲ %

  شرح و حجم آیتمها
  خاکبرداری : (متر مکعب) بتن ریزی : ۷۰۰ (متر مکعب) آرماتوربندی : ۹۰ (تن)
  پی کنی : ۱۲,۵۰۰ (متر مکعب) قالب بندی : ۳۵۰ (متر مربع) وزن اسکلت : ۶۰۰ (تن)
  حفاری شمع : ۶۰۰ (متر)