جزئیات خبر
1399/02/17 - استخدام مهندس عمران آقا جهت مسئول دفتر فنی پروژه انبوه سازی ساختمان
((مهندس عمران آقا جهت مسئول دفتر فنی پروژه انبوه سازی ساختمان،
مسلط به نرم افزارهای مرتبط و فهرست بها، در محدوده غرب تهران
44049562- mm.mah61@gmail.com ))


میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - خیابان پیروزه - کوچه 2/1 - پلاک 78
021-41017
©2018 Saman Mohit, All Right Reserved