شرکت سامان محیط وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

  خط مشی ایمنی

   خط مشی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست( HSE ) شرکت سامان محیط

    

   ما کارکنان شرکت سامان محیط تعالی در ایمنی و بهداشت کارکنان، پیمانکاران و بازدیدکنندگان و همچنین حفاظت از محیط زیست را بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ سازمانی خویش پذیرفته ایم، و در جهت حفظ و ارتقاء آن خود را متعهد می دانیم، اعتقاد راسخ داریم که با طراحی درست عملیات و اجرای بهینه آن تمامی حوادث قابل پیشگیری هستند، لذا با عملکردی منطبق بر سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) و توسعه نظام HSE - MS تلاش می نماییم تا به اهداف ذیل نائل شویم :

    

   • اطمینان از ایمنی کارکنان، پیمانکاران و بازدیدکنندگان ،پیشگیری ازحوادث و کاهش بیماریهای ناشی از کار

   • اطمینان ازعدم آسیب رسانی کلیه فعالیت ها وعملیات های جاری شرکت به محیط زیست با کاهش ضایعات و تخریب طبیعت

   • صیانت از اعتبار شرکت

    

   در جهت دستیابی به اهداف تعریف شده فوق، خطی مشی شرکت سامان محیط عبارت است از:

    

   ١ - توسعه نگرش نظام مند به کلیه فعالیت ها از دیدگاه HSE

   ٢ - تقویت حس مسئولیت پذیری کلیه کارکنان در سطوح مختلف در قبال اجرای قوانین، مقررات و دستورالعمل های HSE

   ٣ - ارتقا دانش و فرهنگ HSE تمامی کارکنان از طریق آموزش های اثربخش و مشارکت فعال آن ها برای بهبود مداوم

   ٤ - کاهش ریسک عوامل بالقوه آسیب رسان به پایین ترین حد ممکن و قابل قبول

   ٥ - ارائه گزارشات و ارتباط باز و سازنده درون و برون سازمانی برمبنای ارزشهای اسلامی و اصل بر رعایت حقوق کارکنان و دیگران

   ٦ - لحاظ نمودن معیارهای HSE در ارزیابی عملکرد شرکت ها و افراد طرف قرارداد شرکت

   ٧ - انتخاب پیمانکاران بر اساس شاخص های HSE به عنوان یکی از معیارهای اصلی و الزام آنان به رعایت قوانین و دستورالعملها

   ٨ - حمایت از کلیه کارکنان اعم از شرکتی یا پیمانکاری که تقاضای توقف کار مغایر با اصول HSE را داشته باشند

   ٩ - پایش اثر بخش نظام مدیریت HSE از طریق بازرسی ها و ممیزی های دوره ای ( با دید کنشی و پیشگیرانه ) و تحلیل حوادث و شبه حوادث به صورت ( واکنشی و اصلاحی )

    

   اینجانب و کلیه کارکنان شرکت ضمن ابلاغ سیاست های فوق به مخاطبان و ذینفعان، با رعایت قوانین، مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی در انجام وظایف محوله در راستای توسعه اسلامی - ایرانی، برای ایمنی و سلامتی خود، همکاران، اشخاص مرتبط با شرکت و حفظ محیط زیست از هیچ کوشش و تلاشی فرو گذاری نخواهیم کرد و این مسیر را پیوسته ادامه خواهیم داد.

    

   مدیر عامل

   ناصر مجیبیان